Eduka meeskonnatöö üheks aluseks on tegutsemistahe ning sära silmis eesmärkide poole püüdlemine. Sellest lähtub ka meie meeskond oma tegevuses.

Sa võid teha mida iganes, kui sul jätkub selleks indu.
Innukus on pärm, mis paneb su lootused taevani kerkima.
Innukus on säde su silmis, nõtkus su kõnnakus, su käehaare, su vastupandamatu tahtetulv
           sa jõud su ideede teostamiseks…
          Ind on kogu progressi alus! - by Henry Ford